Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HĐĐ ngày 22/9/2019 của Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa về “Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020” và Kế hoạch chương ...